Oferta

Nasza firma świadczy usługi w zakresie

 • przeglądów, konserwacji i naprawy sprzętu gaśniczego
 • pomiarów ciśnienia i badania wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • montażu gaśnic, znaków, instrukcji ppoż
 • sprzedaży sprzętu ppoż, znaków ppoż, ewakuacyjnych
 • badania ciśnieniowego węży hydrantowych

Przeglądy i remonty gaśnic oraz hydrantów zostają potwierdzone protokołem z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz kontrolką z terminem następnego przeglądu / remontu.

Na czym polega przegląd gaśnic i co może z niego wyniknąć?

Przegląd powinien być przeprowadzony przez osobę kompetentną, która posiada odpowiednie uprawnienia oraz zakres wiedzy w tym temacie. Polega na ocenie wizualnej zbiornika gaśnicy, zaworu oraz węża.

Konserwator sprawdza czy:
 1. zbiornik nie posiada śladów korozji, wgnieceń
 2. etykieta jest czytelna oraz czy jest odpowiednia do danej gaśnicy
 3. zbiornik nie wymaga badań przez Urząd Dozoru Technicznego
 4. proszek nie jest zbrylony i nie wymaga wymiany
 5. gaśnica posiada nienaruszone plomby oraz zawleczkę
 6. w gaśnicach pod stałym ciśnieniem sprawdza ciśnienie manometrem serwisowym
 7. w gaśnicach śniegowych waży gaśnicę
Z przeglądu może wyniknąć:
 • konserwacja: gdy gaśnica posiada naruszone plomby, nie posiada zawleczki, posiada niesprawny lub uszkodzony wężyk
 • naprawa/remont: gdy w gaśnicy trzeba zmienić proszek (co 5 lat) oraz uszczelki
 • badanie zbiornika przez UDT:
UWAGA
Butle powyżej 6 dm3 podlegają dozorowi technicznemu!

Od 2008 roku UDT wycofał z badań 5 letnich gaśnice typu Z. O eksploatacji decyduje konserwator. Zbiorniki X - UDT dotyczy nie posiadających CE, czyli wyprodukowanych przed 1.05.2004 roku. Zbiorniki z CE - mają trwałość 20 lat- do tego czasu nie podlegają pod UDT, po tym okresie UDT może dopuścić je na 5 lat. Zbiorniki gaśnic śniegowych wymagają badań przez UDT co 10 lat.

Likwidacja

Gdy gaśnica posiada widoczne ślady korozji, posiada jakiekolwiek wgniecenia zbiornika, posiada ślady napraw spawalniczych, które zawierają nie produkowane już lub przeterminowane środki gaśnicze, data produkcji zbiornika sprzed 1992 roku oraz bez oznaczonej daty produkcji

Legalizacja a okres gwarancyjny producenta

Legalizacja gaśnicy różni się od jej okresu gwarancyjnego. Gwarancja gaśnic wynosi zazwyczaj 5 lat od daty produkcji – oznacza to, że producent zapewnia poprawne działanie urządzenia w tym okresie. Z kolei legalizacja odnosi się do badań przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podział gaśnic

 • Ze względu na wielkość
 • do 20 kg gaśnice przenośne
 • powyżej 20 kg gaśnice przewoźne
 • Ze względu na rodzaj środka gaśniczego
 • proszkowe (ABC)
 • wodno-pianowe (AF lub ABF) - nie wolno nią gasić karbidu, urządzeń pod napięciem, kwasów i innych substancji chemicznych
 • na dwutlenek węgla (śniegowe) (B) - C dotyczy tylko proszkowych - według nowej normy
 • Ze względu na rodzaj ciśnienia
 • Z - zmiennociśnieniowe - zmiana ciśnienia w oddzielnym zbiorniku czynnik wyrzutowy CO2, większe ciśnienie niż N2
 • X - stałociśnieniowe - czynnik wyrzutowy - N2

Certyfikaty

Kurs konserwatorów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
Kurs konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego


Regulacje prawne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380

Art. 4.

1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

a. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
b. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
c. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§3.

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form